Zanda Puče

 

Esmu māksliniece no Siguldas, savos mākslas projektos savienoju laikmetīgās mākslas pieeju un mūsdienīgo tehnoloģiju izmantojumu ar personisku interesi par vēsturi un pagātnes ietiekšanos mūsdienās. Es pievēršos konkrētām parādībām un liecībām, ne tikai tās fiksējot un atspoguļojot, bet arī radot dzīvu, iekļaujošu piederības izjūtu, notikumu, kas ļauj cilvēkam izjust sevi kā vietas un laika sastāvdaļu. Savos mākslas darbos es balstos atmiņu stāstos, dzimtas vērtībās, dabas bagātībās, izmantojot fotogrāfijas, dokumentus un vēsturiskus priekšmetus. Mani sociāli un ekoloģiski orientētie mākslas projekti vienmēr aug no manām personiskajām saknēm - dzimtas, dzīves vietas, novada, atklājot plašāku, vispārinātu skatījumu uz pasauli. Es cienu manas saknes, mākslinieciski vispārinu šo mantojumu un aktīvi attiecos pret šodienas pasauli, kuru cenšos padziļināt, darot cilvēkus redzīgākus un ļaujot spēcīgāk izjust savu saikni ar dabas un kultūras mantojumu.

Manas darbības jomas ir zīmējums, grafika, digitālā grafika, foto, video un instalācijas. Katrā no tām es meklēju jaunas izteiksmes formas un iespējas. Interesē dažādu materiālu kombinācijas (fotogrāfijas, objekti, teksts), mākslas darbu novietojums vidē: iekštelpā un ārtelpā. Labi pārzinu grafiskā dizaina pamatprincpus, ko pielietoju savā radošajā praksē.

Siguldas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu konkursos ir novērtētas un atbalstītas manas idejas – personālizstādes EX-libri Art Voyage un Medības (2016.), 2017.gadā novērtētas ar Siguldas novada Gada balvu kultūrā. 2018. gadā tiku nominēta apbalvojumam "Laiks Ziedonim" nominācijā "Novadpētniecība".

 

I am an artist from Sigulda, in my art projects I combine the approach of contemporary art with the use of modern technology along my personal interest in history and the influence of the past nowadays. I focus on specific phenomena and testimonies, not only by capturing and reflecting them, but also by creating a living, inclusive sense of belonging, an event that allows one to feel like a part of that space in a specific time. I create my works of art by using my memory, family values and nature. I do this through photographs, documents and historical objects. My socially and ecologically oriented art projects always stem from my personal roots – my family tree, my home, my county, revealing a broader and more generalized view of the world. I respect my roots, artistically generalizing this heritage and actively relate to today's world, which I try to open up, making people more aware and allowing them to feel a strong connection with the natural and cultural heritage.

I'm interested in drawing, printmaking, digital graphics, photography, video and installation. In each of them I'm looking for new forms of expression and opportunities. I'm interested in combining different materials (photographs, objects, text), artwork interaction with environment: indoor and outdoor space. I'm familiar with graphic design key principles, as I use them in my creative practice.

My ideas have been evaluated and supported in the culture and education project contests by Sigulda City Council – exhibitions "EX-libri Art Voyage" and "Hunting" (2016) were rated by the Sigulda region Annual Award for Culture in 2017. In 2018 I was nominated for the award "Laiks Ziedonim" in the nomination "Regional studies".

 

Izglītība / Education

2014 – 2016      Art Academy of Latvia, Department of Graphic Art (M.A.), LV

2013 – 2014      ISSP Photography School, LV

03 – 07.2013     Bauhaus-Universität Weimar, Faculty of Media Art & Design, DE 

2011 – 2014      University of Liepaja, New Media Art (B.A.), LV

Kursi / Courses / Meistardarbnīcas / Masterclasses

2016                   ISSP and Stockholm School of Economics photo journalism and video-making workshop, Riga, LV

2015                   Masterclass From Shutter Click To Photograph Their Own Hands, Cesis, LV

2014                   FEJS Latvia Photojournalism Winter School, Riga, LV

2012                    ISSP International Summer School of Photography 2012, Kuldiga, LV

2011                    ISSP Documentary Photo-essay: Stories From Kuldiga, LV

Personālizstādes / Solo exhibitions

2017                    Soil Sounds of Latvia. Alūksne, Aluksne Art School, LV    

2017                    Greetings From Sigulda, Sigulda Regional Library, LV

2016                     HUNTING, Nature Conservation Agency former visitor center, Sigulda, LV

2016                     EX-libri Art Voyage, Sigulda Regional Library,  LV

2015                     Stories of Our House, Sigulda Culture Centre, LV

2014                      Ferry-Boat, Sigulda Railway Station, Sigulda, LV

Grupu izstādes / Group exhibitions

2018                       Exhibition Yard, Art Academy of Latvia, Riga, LV

2016                       Art Academy of Latvia Graduate Exhibition Uncertain Border, Art Academy of Latvia, Riga, LV

2016                       Exhibition Dialogas, gallery Kurhauzo, Birštonas, LT

2015                       ISSP School Graduate Exhibition Lost / Found, gallery NOASS, Riga, LV

2013                       Survival Kit / Umeå residency exhibition, gallery Verkligheten, Umeå, SE

2013                       Schwarzes Zimmer, Bauhaus Univer­sity exhibition Summaery, Weimar, DE

2012                        International Summer School of Photography 2012, Kuldiga town exhibition hall, LV

2012                        Diena Photography Awards 2011, Riga Art Space,  LV

2011                        Documentary Photo-essay: Stories From Kuldiga, Museum of Kuldiga, LV

Rezidences / Residences

2016                        Art Group ROKU residency ROJA LAB 2016, Roja, LV

2013                        Latvian Centre for Contemporary Art Survival Kit / Umeå residency, Tärnamo, SE

 

Kontakti / Contacts

zandapuce [at] gmail.com

Built with Berta.me