Zanda Puče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It kā klusa šūpļa dziesma                           As If Silent Lullaby (2017)

Izpilda / Performed by Anita Zambare, Helvijs Kārkliņš

Mūzika / Music – Atis Priedītis

Vārdi / Lyrics – Fricis Bārda

Video – Zanda Puče

Skaņu režisors / Sound designer – Andris Alviķis

Īpašs paldies / Special thank you – 

Krimuldas baznīcas draudzei / Krimulda Evangelic Lutheran Church Austrim Rāviņam, Kristapam Breškem Līgatnes Dabas takām / Līgatne Nature Trails - Velgai Vītolai, Intai Langei Rihardam Rasnacim Armandam Andžem Jānim Zambaram

Zemes skaņas, ROJA Lab                    Soil sounds in ROJA Lab (2016) 

Projektā Zemes skaņas tiek pētīts, ar kādiem līdzekļiem ir iespējams dzirdēt zem objektu virsmas un telpas to dabiskajā vidē un kā tas maina cilvēka uztveri. Skaņas signāli ir pieejami tikai lauku teritorijās ar tām piemītošo dabisko elektrisko lauku tālu no apdzīvotām vietām. Projekta ideja ir izmantot zemes skaņu arheoloģiju, lai atklātu pagātnes slāņus enerģētiskās vietās Rojas apkārtnē. Skaņu ierakstus papildina grafikas ar skaņas spektra attēliem.

Projekts uzsākts mākslas grupas ROKU rīkotajā mākslinieku rezidencē ROJA LAB 2016 Rojā.

"The world upon which we live is itself a living organism, endowed with a circulation, a respiration, and a nervous system of its own." (Arthur Conan Doyle).

Project "Soil sounds" questions by which means is it possible to hear underneath the surface of objects and spaces in natural environment and how it change the human perception. Clear sound signals are accessible only in rural areas with its' own natural electric field far from the city overwhelming electric field. The project idea is to use soil sound archeology to undercover the layers of the past of energetic sites in area around Roja. Sound recordings are combined with printmaking.

Project was started at Art Group "ROKU" artist residency "ROJA LAB 2016" in Roja, Latvia.

Mazais Princis                                             Little Prince (2015)

Leļļu animācijas filmiņa Mazais Princis pēc Antuāna de Sent-Ekziperī stāsta veidota kopā ar Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas skolēniem.

Short animation film "Little Prince" we made together with Garkalne Arts and Comprehensive Secondary School students after the story by Antoine de Saint-Exupéry.

Mazais Princis / Little Prince - Jēkabs Taranda

Lidotājs / Aviator - Lūkass Riekstiņš

Roze / Rose - Elza Grudule

Lapsa / Fox - Renāte Grudule

Čūska / Snake - Enija Garanča

Lelles un dekorācijas / Puppets and decorations - Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni / Garkalne Arts and Comprehensive Secondary School students

Scenārijs / Scenario / Video - Zanda Puče

Skaņu režisors / Sound designer - Andris Alviķis

Built with Berta.me