J.Feders. Gaujas leja, 1891.g. Audekls, eļļa, 111 x 173 cm. LNMM

J.Feders. Gaujas leja, 1891.g. Audekls, eļļa, 111 x 173 cm. LNMM

The exhibition rise questions on how to protect the environment, develop creativity, enable people to implement tempting desire to leave behind historical evidence - "I was here." To find out public opinion, the exhibition offered the opportunity to participate in a survey - should Sigulda create a place for people to leave marks. And if, what this place should be? 

The exhibition rise questions on how to protect the environment, develop creativity, enable people to implement tempting desire to leave behind historical evidence - "I was here." To find out public opinion, the exhibition offered the opportunity to participate in a survey - should Sigulda create a place for people to leave marks. And if, what this place should be? 

 • 1

  J.Feders. Gaujas leja, 1891.g. Audekls, eļļa, 111 x 173 cm. LNMM

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  The exhibition rise questions on how to protect the environment, develop creativity, enable people to implement tempting desire to leave behind historical evidence - "I was here." To find out public opinion, the exhibition offered the opportunity to participate in a survey - should Sigulda create a place for people to leave marks. And if, what this place should be? 

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Personālizstāde EX-libri Art Voyage Siguldas novada bibliotēkas izstāžu zālē Siguldā, 2016 un pastaiga EX-libri Art Voyage Sigulda, 15.10.16.
Solo exhibition "EX-libri Art Voyage" in Sigulda Library Exhibition Hall, Sigulda, 2016 and a walk "EX-Libri Art Voyage Sigulda", 15.10.16.

 

Projekta EX-libri Art Voyage video dokumentācija. Project "EX-libri Art Voyage" video documentation.

Skatīt pdf ar Siguldas ainavas attēlojumu mākslā (LV). See pdf of how the Sigulda landscape is represented in artworks (LV)

 

Kaspara Tobja performance Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā pastaigā EX-libri art voyage, 15.10.16.

Kaspars Tobis performs in Sigulda Evangelical Lutheran Church in "EX-libri art voyage" walk, 15.10.16.

EX-libri Art Voyage (2016)

(..) iziet ārā un izgaist GRAVĀ. Izlidot cauri tukšajām pilsdrupu gotiskajām acu velvēm, apmest loku virs smailajām egļu galotnēm, virs tumšās viltnieces Gaujas, pāri lībiešu pakalniem Kubeselei, Satezelei, Vikmestes upītei, pārlidot nebeidzamo ekskursantu līkloču straumei, kas plūst un plūst kā Gaujas smiltis lejā pa balto ceļa stabiņu ierobežoto melno šoseju no Siguldas uz Turaidu. Ko viņi te meklē? Ko viņi tur dara? Ā! Straume beidzas pie Gūtmaņa alas, mēnesnīcā spoži spīd cirvīši un naži. Ak, lūk, kas! Viņi grib iekasīties Gūtmaņa alas klintīs, iekasīties Latvijas vēsturē, piekasīties tuvāk Rainim, Turaidas Rozei, ietikt GRAVĀ, lai mūžīgi paliktu te. ES TE BIJU! (Juris Strenga Ir tas, kas nav. Nerakstnieka kopotie raksti. Grava, 1987.)

Izstāde ir multimediāls projekts, kura ietvaros ar īpašu tehniku ierakstītas zemes skaņas un vibrācijas Siguldas ainaviskajās vietās, kuras mākslinieki attēlojuši savos darbos. Grafikām par pamatu izmantoti ierakstītie zemes skaņu spektra attēli. Izstādi papildina video ar ierakstu tapšanas procesa atspoguļojumu un Andra Alviķa veidota skaņas kompozīcija, kurā izmantoti dabas skaņu ieraksti un komponista Alfrēda Kalniņa mūzika.

Mākslas darbi bieži vien ir kā savdabīgas ceļa zīmes. Jau kopš seniem laikiem Siguldas majestātiskās ainavas  panorāmiskie dabasskati, gleznainā Gaujas senieleja ar romantiskajām pilsdrupām bijušas radošas iedvesmas avots māksliniekiem, mākslas amatieriem, ceļotājiem  zinātniekiem un literātiem. Skices, zīmējumi, gleznojumi, avareļi, grafikas kļuvušas par tā laika labākajiem vēstures lieciniekiem. Laikiem ritot, cilvēku tehniskās iespējas pilnveidojušās un nu jau katrs savas ceļojuma atmiņas var paņemt līdzi arī fotogrāfijās. Izstādē nav apkopoti un analizēti visi pieejamie mākslas darbi, kuros būtu atpazīstamas Siguldas ainavas, tie nav virknēti gadsimtu un notikumu ķēdē, ievērojot lineāro principu  pirms un pēc noteikti ir daudz nezināmo elementu - šis ir mans art voyage, kurš tiek piedāvāts arī praktiskā veidā – ar trim pastaigu maršrutiem. Aicinu doties ceļā, meklējot tās vietas un skatu punktus, kuri rosinājuši māksliniekus Siguldas ainavu attēlot mākslas darbos. Gravu ielejas – brikšņi, papardes un strautiņi ļaus saskatīt tuvāk, savukārt pakāpjoties stāvkrastos, sajūtīsiet gaismas vibrācijas un varēsiet paskatīties tālu, tālu pāri – dažkārt pat līdz piecpadsmitajam Gaujas līkumam!

Izstāde rosina domāt arī par to, kā vienlaicīgi saudzēt dabu, attīstīt radošumu, ļaujot cilvēkiem īstenot kārdinošo vēlmi atstāt aiz sevis vēsturisko liecību – es te biju. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, izstādē tika piedāvāta iespēja piedalīties aptaujā par to – vai Siguldā vajadzētu veidot vietu cilvēku atstātajām zīmēm. Un ja vajadzētu, tad kādai šai vietai vajadzētu būt?

Projekta ietvaros 2016. gada 15. oktobrī es organizēju pastaigu EX-libri art voyage. Pastaigu papildināja dažādas aktivitātes – Armanda Andžes Buclera laika kameras demonstrējumi, Kaspara Tobja performance Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, zemes skaņas Siguldas kapos un Edgara Arāja stāstījums par senajiem uzrakstiem Gūtmaņa alas sienās.

Projekts īstenots ar Siguldas novada Domes Kultūras un izglītības konkursā piešķirto līdzfinansējumu un biedrības Siguldas Mākslu serpentīns atbalstu.

Kropotkinu Kapi

Kropotkinu Kapi

Gauja pie Siguldas senās pārceltuves

Gauja pie Siguldas senās pārceltuves

Gūtmaņa ala

Gūtmaņa ala

Kalna Klaukas

Kalna Klaukas

Krimuldas viduslaiku pilsdrupas

Krimuldas viduslaiku pilsdrupas

Livonijas ordeņa Siguldas pils

Livonijas ordeņa Siguldas pils

Lorupes tilts

Lorupes tilts

Paradīzes (Gleznotājkalns)

Paradīzes (Gleznotājkalns)

Pētera ala

Pētera ala

Siguldas bobsleja un kamaniņu trase

Siguldas bobsleja un kamaniņu trase

Siguldas evaņģēliski luteriskā baznīca

Siguldas evaņģēliski luteriskā baznīca

Siguldas kapi (Mārtiņš Buclers)

Siguldas kapi (Mārtiņš Buclers)

Siguldas pilsētas trase

Siguldas pilsētas trase

Tilts pār Gauju Siguldā

Tilts pār Gauju Siguldā

Turaidas muzejrezervāts (Dziesmu dārzs)

Turaidas muzejrezervāts (Dziesmu dārzs)

 • 1

  Kropotkinu Kapi

 • 2

  Gauja pie Siguldas senās pārceltuves

 • 3

  Gūtmaņa ala

 • 4

  Kalna Klaukas

 • 5

  Krimuldas viduslaiku pilsdrupas

 • 6

  Livonijas ordeņa Siguldas pils

 • 7

  Lorupes tilts

 • 8

  Paradīzes (Gleznotājkalns)

 • 9

  Pētera ala

 • 10

  Siguldas bobsleja un kamaniņu trase

 • 11

  Siguldas evaņģēliski luteriskā baznīca

 • 12

  Siguldas kapi (Mārtiņš Buclers)

 • 13

  Siguldas pilsētas trase

 • 14

  Tilts pār Gauju Siguldā

 • 15

  Turaidas muzejrezervāts (Dziesmu dārzs)

Siguldas zemes skaņu spektra attēlu sērija

Series of soil sounds spectrum images of Sigulda

 

"EX-libri Art Voyage" is a multimedia project in which the sound and vibration of soil is recorded with a special technique in the most scenic places of Sigulda that artists have portrayed in ther works. Graphics are made on the basis of recorded soil sound spectrum images. The exhibition is enriched with video and sound composition by Andris Alviķis with field sound recordings and music by composer Alfrēds Kalniņš.

Works of art are often as peculiar road signs. Ever since Sigulda majestic landscape - panoramas, Gauja Valley with romantic castle ruins have been a source of creative inspiration for artists, art amateurs, travelers  scientists and writers. Sketches, drawings, paintings, watercolors and graphics have become the best historical witnesses of that time. As time passes, people technical capabilities developed and now everyone can capture their memories by photographs. In the exhibition not all the available works of art in which Sigulda landscape is seen are compiled and analyzed, they aren't chained by centuries and events following the straight-line principle  before and after, there are certainly many unknown elements. This is my "art voyage" offered in a practical way  with three walking routes. "I invite you to find the sites and view points that inspired the artists represent Sigulda landscape in their works of art. Ravine valley  brushwood, ferns and streams will seem to be closer, while moving up the steep bank feel the vibration of light and be able to look far, far over  sometimes even till the fifteenth bight of Gauja!"

The exhibition also encourages thinking about how to preserve nature and develop creativity simultaneously, allowing people to embody the tempting desire to leave behind their historical testimony  I was there. In order to find out the public opinion, the exhibition offered an opportunity to participate in the survey about whether it should be a place in Sigulda for people to leave behind their signs. And if so, what kind of place it should be?

Within the project I organised a walk "EX-libri Art Voyage" on October 15, 2016. Walking was accompanied by various activities  Armands Andže demonstrated camera of Mārtiņš Buclers time, Kaspars Tobis performed in Sigulda Evangelical Lutheran Church, I recorded soil sound in Sigulda cemetery and Edgars Arājs told stories of ancient inscriptions on Gutman cave walls.

The project is implemented with Sigulda City Council Culture and Education Department co-financing and association Sigulda Arts Serpentine support. Special thank you to: Andris Alviķis and Armands Andže.

3 dažādi EX-Libri art voyage pastaigu maršruti Siguldā

3 different EX-Libri art voyage walking routes in Sigulda

Built with Berta.me

©